ترحم بهزاد در گفت و گو با مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها خاطر نشان کرد: برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و بهبود پوشش گیاهی، زمان ورود و خروج دام در مرتع تنظیم و ساماندهی شده است.

وی همچنین گفت: کوچ به موقع عشایر موجب بهبود و افزایش پوشش گیاهی مرتعی می‌شود و مدیریت چرای دام برای جلوگیری از فرسایش خاک ترکیب و ارتقای پوشش گیاهی بسیار موثر است.

به گفته بهزاد زندگی ۹۵۱ هزار خانوار ایرانی وابسته به مرتع است و برای این تعداد خانوار که دارای ۳۸ هزار و ۵۰۰ سامانه عرفی هستند، پروانه چرای دام صادر شده است.

بهزاد با اشاره به اینکه ۶۳ درصد عرصه‌های ملی را مراتع شامل می‌شود، اظهار داشت: ۷.۲ میلیون هکتار از این سطح را مراتع متراکم با پوشش گیاهی بیش از ۵۰ درصد، ۲۱.۴ میلیون هکتار را مراتع نیمه متراکم با پوشش گیاهی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۵۶.۲ میلیون هکتار را مراتع کم تراکم با پوشش گیاهی کمتر از ۲۵ درصد تشکیل می‌دهد.

**توجه ویژه به منابع طبیعی در سال های اخیر

مدیرکل دفتر مرتع همچنین یادآور شد: مقام معظم رهبری و دولت و مجلس در یکی، دو سال اخیر عنایت ویژه ای به منابع طبیعی کشور داشته‌اند و در سال گذشته ۷۰۰ میلیارد و در سال جاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌های منابع طبیعی کشور اختصاص داده‌اند.

بهزاد اضافه کرد: در سال جاری ۸۶ میلیارد تومان برای احیای مراتع کشور اختصاص یافته است و این اعتبارات در بخش‌های بیولوژیکی، کپه کاری، بذر کاری، احداث هلالی های آبگیر و ذخیره نزولات آسمانی، اقدامات حفاظتی و قرق مراتع هزینه و سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه نگرش سازمان جنگل ها نسبت به بهره برداری از مراتع تغییر کرده و مراتع کشور تنها منبع تولید علوفه نیست، برنامه و سیاست‌های راهبردی سازمان جنگل ها را توسعه گیاهان دارویی، زنبورداری، آبزی پروری و طرح های گردشگری دانست و تصریح کرد: توسعه گیاهان دارویی با مشارکت مردم علاوه بر حفظ آب و خاک و پوشش گیاهی می‌تواند توجه ویژه ای به اقتصادی کردن مراتع کشور داشته باشد.